Amanda Gorman är den yngsta poeten i USA:s historia som har framträtt vid en presidentinstallation. Gorman är en förkämpe för klimatfrågan, antirasism och jämställdhet. Hon har en examen från Harvard University och bor nu i Los Angeles. Hennes första barnbok och en diktsamling gavs ut 2021 på en mängd språk, inklusive svenska. Berget vi bestiger är översatt av Jason "Timbuktu" Diakité.

Foto: Kelia Anne
TOP  ▲
Böcker av Amanda Gorman
Berget vi bestiger
Mr President and Dr Biden, 
Madam Vice President and Mr Emhoff,
Americans Läs mer