Anne Sverdrup-Thygeson är professor vid Norges biovetenskapliga universitet (NMBU) i Ås, Norge, samt vetenskaplig rådgivare för Norges Institut for naturforskning NINA. Hon har en doktorsexamen i naturvårdsbiologi och föreläser om naturvård och skogens biologiska mångfald. Hennes forskning fokuserar på insektsekologi. Hon har tidigare bland annat skrivit boken Insekternas planet (2021).

Fotograf: Petter Bernsten
TOP  ▲
Böcker av Anne Sverdrup-Thygeson
Insekter i Sverige
Du kanske känner igen trollsländor, bin och fjärilar, men hur är det med Läs mer
Skogen
Så fridfull och samtidigt så överraskande, myllrande och märklig. Skogen Läs mer