Gabriella Ahlström har tidigare gett ut De oförglömliga och Sirener, som båda fick ett varmt mottagande. Hemma hos andra (2019) är ett samtidsdrama av denna mästare på att skildra relationer. Hon arbetar även som moderator och är numera bosatt i Malmö. Författarfoton: Joel Nilsson.

TOP  ▲
Böcker av Gabriella Ahlström
Hemma hos andra
Klass, kärlek, familj och moral
Hemma hos andra är ett samtidsdrama av en Läs mer