Wednesday 6 March 2024, kl. 18:00

Ingmar Skoog föreläser på Redbergsteatern

Föredrag

Ingmar Skoog föreläser på Redbergsteatern

70 är det nya 50 - Ingmar Skoog & Sven-Eric Liedman

Under de senaste femtio åren har det skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa. Dagens 70-åringar har faktiskt lika friska kroppar och hjärnor som 50-åringar hade för några generationer sedan! Dessutom har det skett stora förändringar i attityder och till och med personlighet. Förutsättningarna för ett lyckligt åldrande har kanske aldrig varit större än nu.

Hör Ingmar Skoog och Sven-Eric Liedmani ett samtal om alla möjliga aspekter av åldrandet och om hur vi kan förhålla oss till det obestridliga faktumet att vi blir äldre.

Samtalet tar avstamp i Ingmar Skoogs aktuella bok "70 är det nya 50" (Polaris) från hösten 2023 och Sven-Eric Liedmans "I november" (Bonniers), som kom ut 2022 och har beskrivits som "en lovsång till det goda åldrandet".

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa.

Gå till kalender
TOP  ▲
Fler böcker
Under de senaste femtio åren har det skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa. Läs mer