Robert Karjel (f.1965) skriver skarpa, politiska spänningsromaner med internationell utblick, inspirerade av 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå.
TOP  ▲
Böcker av Robert Karjel
Innan evigheten
På en hemlig amerikansk militärbas i Indiska oceanen vägrar en torterad Läs mer
Gå över gränsen
USA har under stort hemlighetsmakeri lånat ut världens mest avancerade Läs mer
Skuggan av floden
Den svenske piloten Thomas Borkman reser inofficiellt på FNs uppdrag till Läs mer
De hängdas evangelium
Journalisten Henry Müller blir ombedd att skriva en nekrolog över en Läs mer
Efter Monsunen
"Jag har varit med om saker i mitt yrkesliv som få andra får uppleva. Min Läs mer