Vide Ohlin är naturvårdsbiolog och herpetolog. Han arbetar med Grodkollen och andra projekt för att bevara groddjur i Stockholm. Intresset för grod- och kräldjur har funnits sedan barndomen och har utgjort en röd tråd genom utbildningen och karriären. Uppväxten på Södermalm och i Björkhagen skapade en stark kärlek till de oaser som utgör en kontrast till stadens bebyggelse. En stor drivkraft är att även framtida barn ska kunna uppleva det myller av liv som går att finna i dammar och kärr.

TOP  ▲
Böcker av Vide Ohlin
Upplevelser i Stockholms natur
Erik Hansson, Oliver Karlöf , m.fl.
Det kan vara svårt att föreställa sig, men när du sitter fast i en av Läs mer